שיעורים מצולמים לשימוש במחשב
In Memoriam
Benny Bendetz

לזכרו של
ברוך (בני) בנדץ
בני

כשאומרים לי בני אני נזכר במבטך. מבט כחול, עמוק, חודר. מבט סקרן ותמיד מתפלא. אולי אפילו פליאה משועשעת. יותר ממרומזת. על כך שהעולם הוא כזה ושאתה רואה בו דברים שאחרים אינם רואים. כמו ציפור שעפה בתוך הלהקה אבל תמיד גם מחוצה לה. רואה דברים אחרת. חושבת אחרת. מבינה אחרת.

כשאומרים לי בני אני נזכר בעברית שלך. במבטא האמריקאי שלך. בשעון שלך עם המראה הקמורה שהייתה מחוברת לרצועה שלו ושמעולם לא הצלחתי להבין ממך מה היה תפקידה.

כשאומרים לי בני אני נזכר באורך הרוח שלך. בסבלנות האין סופית שלך לכולם. באוסף תקליטי הוויניל שלך. בספרים עבי הכרס האנציקלופדיים שלך. בצילומי הווידאו הבלתי נגמרים שלך שהנציחו כמעט כל דבר...

כשאומרים לי בני זה כמובן גם עוד אלף דברים אחרים. צריך חיים שלמים כדי למנות את כולם.

אני אתגעגע אליך, בני. אתגעגע לכל אותם דברים. אחסר את הטיולים שלנו בירושלים. את הוויכוחים שלנו בהם חשבתי שאוכל לשכנע אותך אם אקפיד להיות רציונאלי. אתגעגע לשיחות שלנו שבהן תמיד נוכחתי שנותרת ילד היפי כזה, מין איש מבוגר עם נפש שתמיד עפה למרחקים.

אני אתגעגע אליך, בני.

אוֹרי רום

תמונות
שני סיפורים
כניסה

רישיון Creative Commons
יצירה זה/זו מופץ/ת תחת רישיון Creative Commons.