sdfasdsdafsd

שיעורים מצולמים לשימוש במחשב
In Memoriam
Benny Bendetz

לזכרו של
ברוך (בני) בנדץ
הוספת איורים קטנים לטקסט
הצורך
רוצים להוסיף איור קטן לטקסט.

הפיתרון
יח עם Word מגיעים גוּפנים (פונטים) של סימנים שונים. כולם מתחילים באות W והם Wingdings, Wingdings1, Wingdings2, Webdings.

כל סימן הוא למעשה אות של הגופן. מכיוון שאין לנו על המיקלדת סימנים, צריכים להשתמש באפשרות "הוספת סימן" שאליה מגיעים על ידי בחירה מהתפריט "הוספה -> סימן".

מכיוון שהסימנים הם אותיות, אפשר לבצע עליהם את כל הפעולות שאפשר לבצע עם טקסט רגיל: העתקה, הדבקה, שינוי גודל, צבע, יישור וכו'.

השיעור המצולם
כדי לצפות בשיעור המצולם, גלגלו את החלון עד למטה או לחצו על קישור זה.


המתינו לטעינת השיעור המצולם ואז לחצו על כפתור ההפעלה.

כניסה
אודות האתר
קישורים
צרו קשר
לא רואים, לא שומעים.
איך נוצר האתר?

רישיון Creative Commons
יצירה זה/זו מופץ/ת תחת רישיון Creative Commons.